Priser

Mottagningen är givetvis ansluten till Tandvårdsförsäkringen.
Mottagningen följer folktandvårdstaxan.